Algemene Voorwaarden

 

Algemene Voorwaarden YFS Lifestyle Magazine

 

Laatst bijgewerkt: [12 november 2023]

1. Algemeen

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op het gebruik van de website www.yfslifestyle.nl (hierna “YFS Lifestyle Magazine” of “de Website” of ” YFS Lifestyle”).

1.2 YFS Lifestyle is een onderdeel van YFS Living & Lifestyle.
Handelend onder de naam: YFS Lifestyle
KvK-nummer: 76644464
Btw-identificatienummer: NL003103946B74

1.3 YFS Lifestyle verkoopt geen producten. De website is gericht op het delen van inspiratie en nieuws met betrekking tot wonen en het leven.

2. Toegang tot de Website

2.1 Door de Website te bezoeken, stemt de gebruiker in met deze algemene voorwaarden en het privacy beleid.

2.2 YFS Lifestyle behoudt zich het recht voor om de Website op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen, op te schorten of stop te zetten.

3. Intellectueel Eigendom

3.1 Alle content op de Website, inclusief maar niet beperkt tot teksten, afbeeldingen, video’s en ander materiaal, is eigendom van YFS Living & Lifestyle of wordt gebruikt met toestemming van de rechthebbende. Het is niet toegestaan om deze content zonder schriftelijke toestemming te kopiëren, verspreiden of anderszins te gebruiken.

4. Aansprakelijkheid

4.1 YFS Lifestyle streeft ernaar om accurate en actuele informatie te verstrekken, maar kan niet garanderen dat de informatie op de Website te allen tijde volledig en juist is.

4.2 YFS Lifestyle is niet aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade die voortvloeit uit het gebruik van de Website.

5. Privacy

5.1 Het privacybeleid van YFS Lifestyle is van toepassing op het verzamelen en verwerken van persoonlijke gegevens. Door de Website te gebruiken, stemt de gebruiker in met het privacybeleid van YFS Lifestyle.

6. Toepasselijk Recht en Geschillenbeslechting

6.1 Op deze algemene voorwaarden is het Nederlands recht van toepassing.

6.2 Geschillen die voortvloeien uit of verband houden met deze algemene voorwaarden zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland.

7. Contactgegevens

7.1 Voor vragen, opmerkingen of klachten met betrekking tot deze algemene voorwaarden of de Website, kunt u contact opnemen met YFS Lifestyle via magazine@yfslifestyle.nl.